Gästinlägg: Vägen till Indien – som jag ser det

Gästinspel av Daniel: Björne påbörjade sitt äventyr en vecka före mig. Jag har känt mig lite som en far orolig för sin lille son under den veckan, klarar han sig där borta ensam? Hur...