Gästinlägg: Vägen till Indien – som jag ser det

Gästinspel av Daniel Linares: Björne påbörjade sitt äventyr en vecka före mig. Jag har känt mig lite som en far orolig för sin lille son under den veckan, klarar han sig där borta ensam?...