Mellan Låddejåkka och Arasloukta

Ni som känner mig bra vet att det bara finns två saker (på riktigt) som jag inte tål. Nästan allergisk skulle man kunna säga: Sol och mygg. Jag är i fjällen. Det är värmebölja....